Biskupství brněnské

Detail farnosti

Březí u Osové Bítýšky

Římskokatolická farnost Březí u Osové Bítýšky
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
594 53 Březí 48

Tel.: 777 632 595

e-mail: breziuosovebitysky@dieceze.cz

WWW: http://brezi.farnost.cz

IČO: 70870284

Kostely a kaple
kostel farní Jména Panny Marie (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Březské)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Ondrušky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borovník
Březí
Březské
Níhov
Ondrušky
Rozseč
Významné dny farnosti:
15. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
25. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské