Biskupství brněnské

Detail farnosti

Přímětice

Římskokatolická farnost Přímětice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Prokopa Diviše 12, 669 04 Znojmo, Přímětice

Tel.: 731 402 652

e-mail: primetice@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 49440659

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)
kostel filiální sv. Floriána (Kuchařovice) (GPS)
kostel filiální Panny Marie Bolestné (Mramotice) (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Kravsko)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Přímětice)
kaple Zmrtvýchvstání Páně (Přímětice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kasárna
Kravsko
Kuchařovice
Mramotice
Přímětice
Purkrábka
Suchohrdly [u Znojma]
Významné dny farnosti:
16. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
11. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské