Biskupství brněnské

Detail farnosti

Přímětice

Římskokatolická farnost Přímětice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Prokopa Diviše 12, 669 04 Znojmo, Přímětice

Tel.: 722 752 154

e-mail: primetice@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 49440659

Kostely a kaple
kostel farní sv. Markéty (GPS)
kostel filiální sv. Floriána (Kuchařovice) (GPS)
kostel filiální Panny Marie Bolestné (Mramotice) (GPS)
kaple Panny Marie Pomocnice (Kravsko)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Přímětice)
kaple Zmrtvýchvstání Páně (Přímětice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Kasárna
Kravsko
Kuchařovice
Mramotice
Přímětice
Purkrábka
Suchohrdly [u Znojma]
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Přímětice  
11. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské