Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bučovice

Římskokatolická farnost Bučovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Mírová 203, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 383 516

e-mail: bucovice@dieceze.cz

IČO: 61729795

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Bučovice)
kaple Nejsvětější Trojice (Bučovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bučovice
Černčín
Kloboučky
Kojátky
Marefy
Mouřínov
Šardičky
Vícemilice
Významné dny farnosti:
19. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
26. července  Adorační den   

© 2000-2020, Biskupství brněnské