Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bořitov

Římskokatolická farnost Bořitov
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
Pod Kostelem 1, 679 21 Bořitov

Tel.: 605 728 515

e-mail: boritov@dieceze.cz

IČO: 65336381

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kaple Božského Srdce Páně (Krhov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bořitov
Krhov
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Bořitov  
28. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské