Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bořitov

Římskokatolická farnost Bořitov
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
Pod Kostelem 1, 679 21 Bořitov

Tel.: 734 435 209

e-mail: boritov@dieceze.cz

IČO: 65336381

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)
kaple Božského Srdce Páně (Krhov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bořitov
Krhov
Významné dny farnosti:
1. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
28. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské