Biskupství brněnské

Detail farnosti

Velké Bílovice

Římskokatolická farnost Velké Bílovice
v děkanství břeclavském, okres Břeclav

Adresa:
Žerotínovo nám. 234, 691 02 Velké Bílovice

Tel.: 519 346 234

e-mail: velkebilovice@dieceze.cz

IČO: 65804627

Kostely a kaple
kostel farní Narození Panny Marie (GPS)
kostel filiální Panny Marie Bolestné (Moravský Žižkov) (GPS)
kaple sv. Floriána (Moravský Žižkov)
kaple (Velké Bílovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Moravský Žižkov
Velké Bílovice
Významné dny farnosti:
18. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. července  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské