Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bohdalov

Římskokatolická farnost Bohdalov
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 13 Bohdalov 44

Tel.: 566 677 115

e-mail: bohdalov@dieceze.cz

IČO: 48898821

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple (Chroustov u Bohdalova)
kaple (Kyjov u Černé)
kaple (Pokojov)
kaple sv. Anny (Rudolec)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohdalov
Chroustov
Kyjov
Pokojov
Rudolec
Významné dny farnosti:
24. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
14. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské