Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brankovice

Římskokatolická farnost Brankovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Náměstí 109, 683 33 Brankovice

Tel.: 734 796 983

e-mail: brankovice@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostbrankovice.cz

IČO: 61729752

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Malínky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brankovice
Malínky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brankovice  
9. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské