Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brankovice

Římskokatolická farnost Brankovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Náměstí 109, 683 33 Brankovice

Tel.: 515 532 064

e-mail: brankovice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.brankovice.cz

IČO: 61729752

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Malínky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brankovice
Malínky
Významné dny farnosti:
19. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské