Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Grohova

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Grohova 18, 602 00 Brno, Veveří

Tel.: 541 211 649

IČO:

Kostely a kaple

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
(rekt.)  
12. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské