Biskupství brněnské

Detail farnosti

Babice u Lesonic

Římskokatolická farnost Babice u Lesonic
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 44 Babice 2

Tel.: 731 677 739

e-mail: babiceulesonic@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostbabice.com

IČO: 64269337

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kostel filiální sv. Maří Magdalény (Šebkovice) (GPS)
kaple sv. Veroniky (Babice u Lesonic)
kaple (Loukovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Babice
Bolíkovice
Cidlina
Horní Lažany
Lesonice
Loukovice
Milatice
Šebkovice
Významné dny farnosti:
29. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské