Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Bystrc

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, Brno-Bystrc
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
náměstí 28. dubna 8, 635 00 Brno, Bystrc

Tel.: 730 541 734

e-mail: brno-bystrc@dieceze.cz

WWW: http://www.faby.cz

IČO: 60554274

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele + Jana Evangelisty (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Kníničky)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Rozdrojovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Bystrc
Brno-Kníničky
Rozdrojovice
Významné dny farnosti:
10. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské