Biskupství brněnské

Detail farnosti

Biskupice u Hrotovic

Římskokatolická farnost Biskupice u Hrotovic
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
Biskupice 32, 675 58 Biskupice-Pulkov

Tel.: 603 295 900

e-mail: biskupice@dieceze.cz

IČO: 67006141

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kaple sv. Pia X. (Litovany)
kaple Nejsvětější Trojice (Slatina u Jevišovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Biskupice-Pulkov
Litovany
Rozkoš
Slatina
Významné dny farnosti:
8. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské