Biskupství brněnské

Detail farnosti

Březník

Římskokatolická farnost Březník
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 74 Březník 58

Tel.: 568 421 263

e-mail: breznik@dieceze.cz

IČO: 64269434

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Kuroslepy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Březník
Kuroslepy
Významné dny farnosti:
21. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské