Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bobrová

Římskokatolická farnost Bobrová
v děkanství žďárském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
592 55 Bobrová 149

Tel.: 608 274 276

e-mail: bobrova@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostbobrova.cz

IČO: 48898724

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Markéty (Dolní Bobrová) (GPS)
kaple Panny Marie Lurdské (Bohdalec)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Mirošov u Bobrové)
kaple Panny Marie Růžencové (Podolí nad Bobrůvkou)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Radešín nad Bobrůvkou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bobrová
Bohdalec
Dlouhé
Dolní Bobrová
Horní Bobrová
Mirošov
Podolí
Račice
Radešín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Bobrová  
28. května

© 2000-2024, Biskupství brněnské