Biskupství brněnské

Detail farnosti

Batelov

Římskokatolická farnost Batelov
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
Rácovská 2, 588 51 Batelov

Tel.: 567 314 160

e-mail: batelov@dieceze.cz

WWW: http://farnost-batelov.cz

IČO: 63442922

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Barbory (Batelov)
kaple Panny Marie Bolestné (Rácov)
kaple (Švábov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Batelov
Nová Ves
Rácov
Spělov
Švábov
Významné dny farnosti:
22. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
31. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské