Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Maří Magdaléna

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Maří Magdalény, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Františkánská 2, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 739 053 104

e-mail: brno-marimagdalena@dieceze.cz

WWW: http://www.mari-magdalena.cz

IČO: 62161300

Kostely a kaple
kostel rektorátní sv. Maří Magdalény (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
(rekt.)  
22. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské