Biskupství brněnské

Detail farnosti

Adamov

Římskokatolická farnost Adamov
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
U Kostela 3, 679 04 Adamov

Tel.: 516 446 330

e-mail: adamov@dieceze.cz

WWW: http://www.adamov.name

IČO: 62075811

Kostely a kaple
kostel farní sv. Barbory (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Adamov
Významné dny farnosti:
1. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské