Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starý Petřín

Římskokatolická farnost Starý Petřín
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 06 Starý Petřín 43

Tel.: 515 296 384

e-mail: starypetrin@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65267117

Kostely a kaple
kostel farní sv. stětí Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Michala (Jazovice)
kaple Panny Marie Pomocnice (Nový Petřín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jazovice
Nový Petřín
Starý Petřín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Starý Petřín  všední den mezi 8. 10. a 14. 10.

© 2000-2024, Biskupství brněnské