Biskupství brněnské

Detail farnosti

Starý Petřín

Římskokatolická farnost Starý Petřín
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 06 Starý Petřín 43

Tel.: 515 296 384

e-mail: starypetrin@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65267117

Kostely a kaple
kostel farní sv. stětí Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Michala (Jazovice)
kaple Panny Marie Pomocnice (Nový Petřín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jazovice
Nový Petřín
Starý Petřín
Významné dny farnosti:
13. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské