Biskupství brněnské

Detail farnosti

Staré Hobzí

Římskokatolická farnost Staré Hobzí
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
378 71 Staré Hobzí 31

Tel.: 734 435 435

e-mail: starehobzi@dieceze.cz

WWW: http://www.farnosti-slavonicka.cz

IČO: 68521723

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje (GPS)
kaple sv. Floriána (Báňovice)
kaple Navštívení Panny Marie (Nové Dvory)
kaple sv. Jakuba Staršího (Panenská)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Staré Hobzí)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Staré Hobzí)
kaple Panny Marie (Vnorovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Báňovice
Holešice (část)
Nové Dvory
Panenská
Staré Hobzí
Vnorovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Staré Hobzí  
18. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské