Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Újezd u Třebíče

Římskokatolická farnost Horní Újezd u Třebíče
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 22 Horní Újezd 1

Tel.: 734 511 677

e-mail: horniujezd@dieceze.cz

WWW: http://farnosthorniujezd.cz

IČO: 64269370

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Václava (Kojetice na Moravě)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Výčapy)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Výčapy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Újezd
Kojetice
Mikulovice
Výčapy
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Újezd u Třebíče  
12. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské