Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Újezd u Třebíče

Římskokatolická farnost Horní Újezd u Třebíče
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 22 Horní Újezd 1

Tel.: 731 076 000

e-mail: horniujezd@dieceze.cz

WWW: http://farnost.hu.cz

IČO: 64269370

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Václava (Kojetice na Moravě)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Výčapy)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Výčapy)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Újezd
Kojetice
Mikulovice
Výčapy
Významné dny farnosti:
26. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. února  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské