Biskupství brněnské

Detail farnosti

Újezd u Černé Hory

Římskokatolická farnost Újezd u Černé Hory
v děkanství tišnovském, okres Blansko

Adresa:
679 22 Újezd u Černé Hory 38

Tel.: 516 437 246

e-mail: ujezducernehory@dieceze.cz

IČO: 65336330

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)
kaple Narození Panny Marie (Lubě)
kaple sv. Anny (Malá Lhota)
kaple sv. Václava (Skalička u Tišnova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lažany
Lubě
Malá Lhota
Milonice
Skalička
Újezd u Černé Hory
Závist
Významné dny farnosti:
17. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské