Biskupství brněnské

Detail farnosti

Újezd u Černé Hory

Římskokatolická farnost Újezd u Černé Hory
v děkanství tišnovském, okres Blansko

Adresa:
679 22 Újezd u Černé Hory 8

Tel.: 734 264 124

e-mail: ujezducernehory@dieceze.cz

IČO: 65336330

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)
kaple Narození Panny Marie (Lubě)
kaple sv. Anny (Malá Lhota)
kaple sv. Václava (Skalička u Tišnova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Lažany
Lubě
Malá Lhota
Milonice
Skalička
Újezd u Černé Hory
Závist
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Újezd u Černé Hory  neděle mezi 19. 10. a 25. 10.

© 2000-2024, Biskupství brněnské