Biskupství brněnské

Detail farnosti

Uherčice u Hustopečí

Římskokatolická farnost Uherčice u Hustopečí
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 62 Uherčice 27

Tel.: 519 418 253

e-mail: uhercice@dieceze.cz

IČO: 60680083

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Uherčice
Významné dny farnosti:
4. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. června  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské