Biskupství brněnské

Detail farnosti

Archlebov

Římskokatolická farnost Archlebov
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
696 33 Archlebov 1

Tel.: 603 471 347

e-mail: archlebov@dieceze.cz

WWW: http://farnost.archlebov.cz

IČO: 70812152

Kostely a kaple
kostel farní sv. Šebestiána a Rocha (GPS)
kaple (Dražůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Archlebov
Dražůvky
Významné dny farnosti:
3. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské