Biskupství brněnské

Detail farnosti

Archlebov

Římskokatolická farnost Archlebov
v děkanství hodonínském, okres Hodonín

Adresa:
696 33 Archlebov 1

Tel.: 702 042 066

e-mail: archlebov@dieceze.cz

WWW: http://farnost.archlebov.cz

IČO: 70812152

Kostely a kaple
kostel farní sv. Šebestiána a Rocha (GPS)
kaple (Dražůvky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Archlebov
Dražůvky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Archlebov  
5. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské