Biskupství brněnské

Detail farnosti

Slavkov u Brna

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 734 289 270

e-mail: slavkov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostslavkov.cz

IČO: 61729710

Kostely a kaple
kostel farní Zmrtvýchvstání Páně (GPS)
kostel filiální sv. Matouše (Heršpice) (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Hodějice) (GPS)
kostel filiální Panny Marie Bolestné (Němčany) (GPS)
kostel filiální sv. Antonína (Němčany) (GPS)
kaple (Heršpice)
kaple sv. Urbana (Němčany)
kaple sv. Jana Křtitele (Slavkov u Brna)
kaple sv. Urbana (Slavkov u Brna)
kaple sv. Urbana (Slavkov u Brna)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Heršpice
Hodějice
Němčany
Slavkov u Brna
Významné dny farnosti:
9. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské