Biskupství brněnské

R.D. Josef Toufar

14. 7. 1902 narozen v Arnolci (brněnská diecéze, farnost Zhoř u Jihlavy)

25. 2. 1950 brutálně utýrán v komunistickém žaláři

24. 4. 2013 Česká biskupská konference udělila nihil obstat

  

postulátor Doc. Tomáš Petráček

stav připravuje se diecézní část beatifikačního řízení, Hradec Králové

O R.D. Josefu Toufarovi

 P. Josef Toufar byl umučen ve valdické věznici, když se z něj vyšetřovatelé snažili násilím dostat přiznání, že na pokyn Vatikánu zinscenoval tajemný pohyb oltářního kříže ve svém kostele v Číhošti na Havlíčkobrodsku. Kříž se tam před dvěma desítkami svědků rozpohyboval v adventu roku 1949, sám Toufar "číhošťský zázrak" ani neviděl, stál v tu dobu na kazatelně zády k oltáři. Nastupující komunistická totalita však případ využila k zahájení velkých politických procesů s duchovními, jejichž cílem bylo rozložit církev v Československu.

Toufarovo přiznání před soudem mělo dát k procesům záminku. P. Toufar se však plánu nepodvolil, měsíc snášel kruté mučení. V důsledku zranění zemřel.

"Jsem přesvědčen o tom, že P. Toufar trpěl pro víru a pro církev. Než aby křivě svědčil proti církvi, nechal se raději ve vězení ubít. V tom můžeme vidět podobnost s mučedníky," uvádí královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

 Vice informací na internetových stránkách Biskupství královéhradeckého www.bihk.cz