Biskupství brněnské

Mons. ThDr. Petr Esterka

Biskup Petr Esterka

Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr. Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení byl už jako student perzekuován a po mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Protože pronásledování komunistickým režimem provázené výslechy StB pokračovalo, začal se po maturitě připravovat na útěk do zahraničí. Dne 15. června 1957 emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře v Glassenbachu u Salcburku.

V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu.

V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské práci na téma „The Unionistic Congresses at Velehrad“, kterou o rok později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě řady farností.

Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský kaplan v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. Roku 1984 byl požádán biskupem Janem Mořkovským, aby založil Spolek sv. Vojtěcha pro záchranu římské Papežské koleje Nepomucenum.

V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii.

Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem.

Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněnským a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině.

Biskupské svěcení přijal Mons. Petr Esterka 11. září 1999 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Spolusvětitelem je arcibiskup Mons. Giovanni Coppa, apoštolský nuncius v České republice, a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

Znak

Znak biskupa EsterkyZnak osobní, který vyjadřuje biskupova křestního patrona sv. Petra. Je provázen hvězdami z americké vlajky vyjadřujícími skutečnost, že jde o biskupa dvojího lidu. Hrozen a klasy na brněnských barvách jsou převzaty ze znaku rodné obce a současně jsou symbolem eucharistickým.

Štít je polcený. V pravé modré polovině je kosmo položený zlatý klíč provázený stříbrnými pětihrotými hvězdami. Levá polovina je stříbrno červeně dělená. Nahoře je červený hrozen se zeleným listem. Dole dva obilné klasy. Za štítem je zlatý procesní kříž.

Deviza: EUNTES IN MUNDUM UNIVERSUM (Jděte do celého světa). Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

 

Biskup Petr Esterka emeritním biskupem

V roce 2010 po dovršení věku 75 let nabídl brněnský pomocný biskup Mons. ThDr. Petr Esterka do rukou papeže Benedikta XVI. svoji rezignaci na funkci pomocného biskupa. Papež Benedikt XVI. poté pověřil Mons. ThDr. Petra Esterku setrváním v dosavadní službě “donec aliter provideatur”.

Ke dni 9. prosince 2013 papež František rezignaci brněn­ského pomocného biskupa definitivně přijal.

Emeritní biskup Petr Esterka nadále sídlí v Kalifornii (USA).

Od 9. 12. 2013 je emeritním biskupem.