Biskupství brněnské

Modlitba za klášter Porta coeli

Svatá Maria, naše milá paní z Porta coeli,
tento klášter byl svěřen pod tvou ochranu.
Ty jsi po staletí svým příkladem a svými přímluvami
zvala zástupy panen, které zde svým životem v radostné důvěře
oslavovaly Boha.

Pomáhej také dnes mladým dívkám
objevovat krásu zasvěceného života.
Těm, které tvůj Syn zve,
aby ho následovaly životem podle evangelních rad
a bezvýhradně se mu odevzdaly,
dávej odvahu jít za jeho hlasem.
Ať pod tvou ochranou usilují o dokonalou lásku
a vydávají tvému Synu svědectví vytrvalou modlitbou a prací.

Ty, která jsi byla s tělem i duší vzata do slávy,
buď i nám všem nebeskou branou k Ježíši,
abychom skrze něho, s ním a v něm
vzdávali Bohu chválu.


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality