Biskupství brněnské

Modlitba za manžele a rodiny

Všemohoucí Bože,
buď pochválen za množství darů,
kterých se na Vranově dostalo generacím věřících
skrze úctu k izraelské dívce Panně Marii.

Maria zůstala věrná svému prvotnímu rozhodnutí
a my obdivujeme plody její vytrvalé věrnosti.

Marie je nám blízko v nesnadných zápasech života,
zvláště v úsilí zůstat ti věrní ve složitostech doby.

Prosíme tě, pomáhej nám.
Pomáhej našim rodinám.
Pomáhej ženám v naději stát se moudrými matkami.
Pomáhej mužům v trpělivosti a věrnosti.
Pomáhej manželům navzájem si odpouštět,
a tak napodobovat tebe, Boha, který vždy odpouští.

Na přímluvu Panny Marie Vranovské o to prosíme
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Vojtěch Cikrle

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j. EP/1237/16 ze dne 8. 12. 2016
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality