Biskupství brněnské

Modlitba k Matce Boží Svatotomské v době pandemie koronaviru

Maria, Matko Boží,
obracíme se k Tobě, protože jsi zanechala v našem městě Brně
trvalé znamení své péče a pomoci.
V lidsky beznadějné situaci jsi město ochraňovala před zničením,
obyvatele před oloupením, vyvražděním i před morovými epidemiemi.
Prostřednictvím ikony Svatotomské jsi přinesla svému lidu povzbuzení,
uzdravení a posílení, upevnění v naději, a nakonec vítězství.
Nepřítel tě viděl jako „černou Marii“,
ale Brňané v tobě viděli světlo Boží milosti.
Tvá přítomnost byla pro nepřátele tmou a pohromou,
pro Brňany byla symbolem a znamením Boží lásky a blízkosti.

Madona SvatotomskáPanno Maria Svatotomská, náleží ti titul: „Palladium města Brna“,
což znamená „záruka trvání města“.
Svou přítomností skrze tuto ikonu vyprošuješ Boží péči
a pomoc každému z nás.
Přicházíme, abychom tě společně vroucně prosili:
kéž se odvaha a odhodlání našich předků
i jednota v modlitbě a víře
stanou vzorem také pro náš život.

Stojíme před tvým obrazem
a děkujeme za ty, na jejichž dědictví navazujeme.
Prosíme, abychom měli stejnou víru,
odhodlání a odvahu překonávat překážky, jako oni.
Abychom v jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem
mohli vítězit ve všech bitvách našeho života.

Panno Maria Svatotomská,
skrze Tvou přítomnost jsme stále obdarováváni velkými milostmi.
V důvěře Ti svěřujeme i současnou světovou pandemii koronaviru,
všechny, kteří již onemocněli, i ty, kteří stojí v tomto boji v první linii.
Prosíme, buď nám záštitou,
abychom vytrvali v Boží lásce a nepřestali důvěřovat v Boží lásku.
Buď s námi v našich starostech a obavách o naši budoucnost.

Prosíme, aby nám skrze Tvou přímluvu Ježíš daroval potřebnou pomoc
a provedl nás rozbouřeným časem do klidných zítřků.
Maria, věříme, že i v této těžké zkoušce oslavíš své jméno
a přineseš nám potřebnou Boží milost.
Upevni naši víru, naději i lásku.
Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/331/20 ze dne 19. 3. 2020
 

O palladiu města Brna více ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality