Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostelec u Jihlavy

Římskokatolická farnost Kostelec u Jihlavy
v děkanství jihlavském, okres Jihlava

Adresa:
588 61 Kostelec 39

Tel.: 567 224 397

e-mail: kostelec@dieceze.cz

WWW: http://rkfarkouji.hyperlink.cz

IČO: 63442906

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Dvorce u Jihlavy)
kaple (Kostelec u Jihlavy)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Salavice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dvorce
Kostelec
Salavice
Významné dny farnosti:
6. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské