Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Obřany

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Brno-Obřany
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Fryčajova 16, 614 00 Brno, Obřany

Tel.: 736 523 696

e-mail: brno-obrany@dieceze.cz

WWW: http://farnost-obrany.cz

IČO: 67029728

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple (Maloměřice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Maloměřice a Obřany
Významné dny farnosti:
12. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
31. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské