Biskupství brněnské

Detail farnosti

Chlum u Třebíče

Římskokatolická farnost Chlum u Třebíče
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 07 Chlum 32

Tel.: 602 247 713

e-mail: chlum@dieceze.cz

IČO: 64269396

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Číchov
Horní Smrčné
Chlum
Kouty
Radošov
Významné dny farnosti:
14. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
16. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské