Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hustopeče u Brna

Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
Třebízského 5, 693 01 Hustopeče u Brna

Tel.: 723 529 476

e-mail: hustopece@dieceze.cz

WWW: http://farnosthustopece.cz

IČO: 65806221

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava + Anežky České (GPS)
kaple sv. Kříže (Hustopeče u Brna)
kaple sv. Rocha (Hustopeče u Brna)
kaple sv. Václava (Hustopeče u Brna)
kaple (Hustopeče u Brna)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hustopeče
Šakvice (část?)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Hustopeče u Brna  
15. června

© 2000-2023, Biskupství brněnské