Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostely a kaple
kaple sv. Kříže + Panny Marie ()
kaple Navštívení Panny Marie (Zdeňkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:

© 2000-2023, Biskupství brněnské