Biskupství brněnské

Adorační dny a dny modliteb za bohoslovce

Adorační dny ve farnostech
a současně dny vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouc

Farnost Datum
Jakubov u Moravských Budějovic  
20. 2.
Jamné u Jihlavy  
15. 4.
Jámy  
15. 9.
Jaroměřice nad Rokytnou  
16. 2.
Jaroslavice  všední den mezi 9. 6. a 15. 6.
Jedovnice  
2. 9.
Jemnice  
23. 1.
Jevišovice  
2. 3.
Jevišovka  
21. 3.
Jihlava-Matky Boží  
3. 9.
Jihlava-sv.Jakub  
2. 9.
Jimramov  
24. 12.
Jinošov  
19. 2.
Jiřice u Miroslavi  
27. 8.