Biskupství brněnské

Adorační dny a dny modliteb za bohoslovce

Adorační dny ve farnostech
a současně dny vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouc

Farnost Datum
Šafov  
1. 10.
Šakvice  
22. 6.
Šaratice  
2. 10.
Šardice  
16. 8.
Šatov  
12. 8.
Šitbořice  
10. 4.
Šlapanice u Brna  
24. 11.
Štěpánov nad Svratkou  
22. 9.
Štítary na Moravě  
30. 9.