Biskupství brněnské

Adorační dny a dny modliteb za bohoslovce

Adorační dny ve farnostech
a současně dny vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouc

Farnost Datum
Uherčice u Hustopečí  
24. 6.
Uhřínov  
18. 4.
Újezd u Brna  
28. 9.
Újezd u Černé Hory  neděle mezi 19. 10. a 25. 10.
Únanov  
28. 2.
Unín u Tišnova  
27. 9.
Urbanov  
1. 5.