Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Úvodní informace

Ilustrace
1.5.2013

Úvodní slovo brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho

Milí přátelé,

webové stránky Jak dále? mají přinášet aktuální informace o probíhajících krocích v rámci brněnské diecéze, spolu s dalšími souvisejícími texty, které mohou posloužit k orientaci v otázkách, vyplývajících z přijetí Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Je důležité mít na paměti, co je řečeno v základním ustanovení tohoto zákona, že  tento zákon upravuje zmírnění některých majetkových křivd, které byly spáchány komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem. Tedy „zmírnění“ a pouze „některých majetkových křivd“.

Co nás vlastně čeká?

Aktuálně velké množství práce s vyhledáváním, vyhodnocováním, popisem, právním papírováním a nakonec přebíráním té části majetku, na kterou se zákon o „ zmírnění některých křivd“ vztahuje. Přitom je dobré vědět, že brněnská diecéze je v České republice v tomto směru nejchudší.

Zároveň s tím - a to je podstatnější a dlouhodobější - je potřeba ve spolupráci s odborníky a fungujícími ekonomickými radami farností vytvořit model samostatného financování církve, aby mohla plnit své poslání. Základním posláním církve je hlásání radostné zvěsti – evangelia. Jde tedy především o převzetí zodpovědnosti za toto poslání. A právě tomu má majetek sloužit.

Církev chce sloužit a potřebuje k tomu nezávislost. To, že ze současného dění vychází církev s minimální popularitou, je zjevné a vyplývá z živené závisti a lživého poukazování na to, jak bude církev nepředstavitelně bohatá a tím mocná. Zapomíná se však na jeden podstatný fakt: Úlohou církve je v první řadě hlásání evangelia. Žijeme ovšem v reálných společenských podmínkách. Platy duchovních i laických pracovníků, údržba kostelů, far a dalších objektů, podpora pastoračních aktivit i charitativních projektů se bez finančních prostředků neobejdou.

 

Služba veřejnosti Státní pozemkový úřad Rádio Proglas - archiv tématických rozhovorů a pořadů
TS ČBK - Církev a stát TS ČBK - Mýty a fakta o majetkovém narovnání v médiích Plné znění Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

 

Další aktuality:

Generální sekretář ČBK k odblokování majetku (31.5.2016 | )
Tomáš Holub k aktuálnímu politickému dění kolem círk. restitucí (25.5.2016 | )
Ad Hustopečská freska Smrt Panny Marie (29.4.2016 | )
Madona z Veveří se vrátila na Moravu (7.3.2016 | )
Třicet milionů na dům pro služby Centra pro rodinu a sociální péči (26.2.2016 | )
MŠ „Jabula“ bude sloužit dětem díky finanční náhradě za nevydaný církevní majetek (25.2.2016 | )
Obraz Madony z Veveří uvidí veřejnost v Brně již v březnu (24.2.2016 | )
Madona z Veveří - co ještě dělat? (22.2.2016 | )
Mgr. Martin Motyčka aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
JUDr. František Severin aktuálně ke kauze obrazu Madona z Veveří (19.2.2016 | )
Návštěvníci Diecézního muzea se těší na nový exponát (17.2.2016 | )
Není spor o Madonu z Veveří zbytečný? (17.2.2016 | )
Madona z Veveří - dovolání Národní galerie (8.2.2016 | )
Hustopečská freska „Smrt Panny Marie“ patří církvi (5.2.2016 | )
Ekonomické rady farností (29.1.2016 | )
Madonu z Veveří představí Diecézní muzeum (22.1.2016 | )
Spor o hustopečskou fresku (12.1.2016 | )
Bílkovy korouhve představí muzeum veřejnosti. (24.9.2015 | )
Soud dnes řešil kauzu obrazu Madony z Veveří (7.8.2015 | )
Tisková konference na Zelené hoře (23.3.2015 | )
Obraz Madona z Veveří (16.2.2015 | )
Kostel na Zelené hoře se vrací církvi (28.8.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Církvi se vrátí poutní areál na Zelené hoře (25.6.2014 | )
ČBK a SMO: restituce se netýkají legálně nabytého obec. majetku (27.5.2014 | ČBK a SMO)
F. Mikeš: Sliby chyby (11.4.2014 | František Mikeš)
Církevní majetek v českých zemích (1.4.2014 | )
Ke zprávě o poklesu zisku Lesů ČR (21.2.2014 | Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské konference)
Katolická církev pokročila v projektu společného investování (7.2.2014 | František Jemelka)
Co jiného než kostely? (24.1.2014 | František Jemelka)
Bilance výzev za brněnskou diecézi (10.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Madona z Veveří (9.1.2014 | Ing. Martina Jandlová)
Smysluplnost navrácení lesních pozemků a porostů církvím z pohledu snížení dominantního postavení státu na trhu v oblasti lesního hospodářství (6.12.2013 | Petr Janoušek)
Biskupství podalo dalších 33 výzev (20.11.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství brněnské žádá o restituční majetky (14.11.2013 | Martina Jandlová)
Problematika majetkového vyrovnání s církvemi (27.9.2013 | Ing. Pavla Andělová)
Seznam podaných výzev (6.8.2013 | Martina Jandlová)
Biskupství podalo výzvu o vydání poutního kostela na Zelené hoře (27.6.2013 | Martina Jandlová)
Ústavní soud posoudil návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (10.6.2013 | František Severin)
P. Josef Koláček: Kolik? (4.6.2013 | P. Josef Koláček, SI 16.8.2012)
Restituce, restituce... (15.5.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Restituční pracoviště shromažďuje podklady (9.5.2013 | Jana Pokorná)
Archiváři pátrají ve spisech (6.5.2013 | Marie Plevová)
Také Diecézní konzervátorské centrum čeká mravenčí práce (3.5.2013 | Ľudmila Dufková)
Prohlášení českých a moravských biskupů (24.4.2013 | Čeští a moravští biskupové)
Kde najít informace o restitucích a majetkovém narovnání? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Kdo je zodpovědný za další nakládání s majetkem církve? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Jaký je majetek brněnské diecéze? (18.4.2013 | Martina Jandlová)
Pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání (4.3.2013 | Čeští a moravští biskupové)