Biskupství brněnské

Jak dále ? (po majetkovém narovnání státu a církve)

Spravedlnost zvítězila, komunistická nenávist dostala na frak

Ilustrace
5.6.2013

Církevní restituce před nejvyšší právní autoritou v této zemi obstály se ctí. Ústavní soud zamítl velkou většinou hlasů jejich zrušení. Komunisty ukradený majetek se může po dlouhých desetiletích vrátit původním majitelům. Tento verdikt také nastartuje stavební boom a výrazně pomůže naší ekonomice.

Nenávistný fanatismus dokáže být neskutečný. Těžko lze pochopit sprosté urážky řádu augustiniánů, kteří žádají po Národní galerii vrácení dvou Rubensových obrazů. Přitom tento řád si jej kdysi u malířského mistra objednal a zaplatil za ně. Bez něj by vůbec nevznikly. Navíc se nic nezmění, obrazy budou dále vystaveny v NG, pouze u nich bude uveden jako vlastník řád augustiniánů a kdyby se jednalo o jejich zápůjčce na nějakou výstavu jinam, bude s tím muset řád souhlasit. Jak správně podotkla Jana Bendová v MF DNES, odpor proti tomu na webových diskusích je nepochopitelný. Přitom komunisté tyto obrazy pravoplatnému vlastníkovi ukradli, a tomu se nyní vrací. To je přece normální. Jenomže nepřející čecháčci, kteří se kvůli svému povalečství v životě na nic nezmohli, závidí schopným a úspěšným.

Toto rozhodnutí také vítají starostové mnoha obcí, kterým v rozvoji bránil po více než dvacet let tzv. blokační paragraf zákona, jenž s majetkem církevních institucí zakázal do doby definitivního vyřešení nakládat. To trvalo víc než dvacet let a za tu dobu chátralo vlastnictví za miliardy korun. Asi nejvíce postiženou obcí v České republice byla Červená Řečice na Pelhřimovsku, která obklopena pozemky Arcibiskupství pražského se nemohla rozvíjet. Její zastupitelé jenom krčili rameny a říkali, „nemáme žádné pozemky, které bychom mladým lidem mohli nabídnout jako stavební parcely. Ti nám proto odcházejí jinam.“ Arcibiskupství je prodat nemohlo, i kdyby chtělo, protože mu to zákon nedovoloval. A takových měst a obcí jsou v celé České republice desítky.

Na severní Moravě po listopadu 1989 obnovili svoji činnost tzv. Černí myslivci pobeskydští. To bylo sdružení bývalých lesních zaměstnanců Arcibiskupství olomouckého, které vlastnilo rozsáhlé lesy na Hukvaldsku. A tito Černí myslivci žádali okamžitě vrácení majetku původním církevním vlastníkům. Proč? Protože arcibiskupství se o tyto lesy na rozdíl od státu dovedlo vzorně starat.

Jednotlivé subjekty římskokatolické církve se jeví jako vzorní hospodáři. Důkazem jsou například opravené kláštery cisterciáků ve Vyšším Brodě, premonstrátů na Strahově a benediktýnů v Břevnově a Rajhradě. Nádherný rozdíl mezi již dříve restituovaným a nerestituovaným je vidět právě ve Vyšším Brodě. Objekty, které řeholníci dostali zpět, jsou krásně zrenovované, kdežto nevrácená budova bývalého pivovaru chátrá. Nyní je naděje, že i pivovar se zaskví v plné nádheře a řádoví bratři budou opět vařit dobré pivo. Už se těším!

Církve se tedy vrhnou do obnovy navráceného a z velké části zdevastovaného majetku. To bude výrazná pomoc pro naše stagnující stavebnictví!

Též z právního hlediska jsou církevní restituce v pořádku. Ústavní soud se řídil názory renomovaných odborníků a vycházel z právního rozboru asistenta Ústavního soudu a externího vyučujícího na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Mgr. Petra Jägera. Ten se ve svém odborném stanovisku z 15. 12. 2009 odvolává na odborné expertízy zpracované odborníky Právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, právnické fakulty Západočeské university v Plzni a Ústavu státu a práva akademie věd ČR. Všechny tyto odborné právní posudky se shodují v jednom, vlastníkem onoho sporného majetku k rozhodnému datu tedy 25. února 1948 je skutečně církev, tedy hlavně ta římskokatolická.

Asistent Jäger ve své expertíze přesvědčivě doložil, že sice církevní majetek podléhal ze strany státu některým restrikcím, avšak to neznamená popření vlastnictví. Majitelé kulturních památek si také nemohou se svými objekty dělat, co chtějí, ale jsou právoplatnými vlastníky.

Stačí se podívat na výpisy z katastrů nemovitostí. Na jednom z nich, který mám k dispozici, je jasně uvedeno, že vlastníkem jistého pozemku v západních Čechách je klášter premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní. A kdo je zapsán v pozemkové knize nebo v katastru nemovitostí, je logicky majitelem. Ano je pravdou, že majetek nepatří římskokatolické církvi jako takové, ale řádům, kongregacím, diecézím a farnostem. Je ovšem lží tvrdit, že sporné majetky církvím nikdy nepatřily.

Protivníci restitucí se také dopustili zásadní chyby, když si jednání u Ústavního soudu spletli s historickou konferencí. Navíc jaksi nepochopili, že k porozumění církevní historie nestačí jenom četba románů Aloise Jiráska. Kdybych se měl věnovat vyvracení nejrůznějších tvrdošíjně nesmyslů, tak by to bylo na další blog. Takže jenom k jedinému. Není pravdou, že se katolická církev zmocnila majetku konfiskovaného odbojné šlechtě po bitvě na Bílé Hoře roku 1620. Naopak, když tehdejší arcibiskup pražský Jan Lohelius žádal císaře a krále českého Ferdinanda II. o navrácení církevního majetku zničeného a rozkradeného husity, neuspěl. Panovník totiž potřeboval odměnit své věrné.

ziegler.blog.idnes.cz

 

Další aktuality:

Prohlášení předsedy SMS ČR a gen. sekretáře ČBK k restitucím (18.1.2016 | )
Nové webové stránky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (19.2.2015 | )
Český rozhlas: Církve chtějí kooperovat se státem (8.7.2014 | )
Stát dosud vrátil církvím jen zlomek majetku (6.6.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Tomáš Holub: Církevní restituce (Problém nebo šance?) (7.3.2014 | )
Expertní komise jednala v Liboci (10.2.2014 | František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)
ČBK k dalším aspektům realizace majetk. vyrovnání (3.2.2014 | Tiskové středisko ČBK)
K některým výzvám o vydání a církevnímu majetku (3.2.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Majetkové vyrovnání na diecézních webech (29.1.2014 | Tiskové středisko ČBK)
Ministerstvo kultury zatím eviduje 3.814 výzev k vydání majetku církvím (24.1.2014 | František Jemelka)
Expertní komise poprvé jednala o majetkovém vyrovnání (18.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
To podstatné k vydávání církevního majetku (18.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Je třeba promýšlet budoucí společné plány (17.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Umí církev hospodařit? (4.12.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Jaroslav Šebek: Důsledky restitucí pro církve a společnost (19.11.2013 | převzato z TS ČBK)
HN dnes obsáhle o hospodaření katolické církve v ČR (19.11.2013 | Hospodářské noviny)
Majetkové vyrovnání ve světle aktuálních informací (8.11.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Prohlášení ČBK, ERC a FŽO: Majetek využijeme ke službě všem (18.10.2013 | Česká biskupská konference)
Činnost dočasné komise PS pro řešení majetkových otázek (16.10.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Kardinál Vlk píše na téma majetkového narovnání (24.9.2013 | )
Narovnání, finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti (27.8.2013 | František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)
Majetkové narovnání aktuálně v LN (23.8.2013 | Lidové noviny, TS ČBK)
Odpovědi na některé otázky k vydávání církevního majetku (21.8.2013 | Aleš Pištora, Tiskové středisko ČBK)
O majetkovém narovnání na jednom místě (1.8.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Spravedlnost zvítězila, komunistická nenávist dostala na frak (5.6.2013 | Jan Ziegler)
O restitucích bez frustrace i jásotu (4.6.2013 | P. Milan Glaser SI)
Prohlášení předsedy ČBK k rozhodnutí Ústavního soudu (4.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Ústavní soud k vyhlášení nálezu o majetkovém narovnání (3.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Co kardinál Tomášek neřekl (3.6.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Nezaujatý pohled na narovnání (31.5.2013 | MF DNES, Hospodářské noviny)
Podepsáno memorandum o rozvoji venkova (21.5.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Částečné narovnání v otázkách a odpovědích (3.5.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Církve doplácí i na lajdáctví komunistů (30.4.2013 | Článek autora Marke Kerlese, který vydaly Lidové noviny 30. dubna 2013.)
Církvi majetek nikdy nepatřil? (18.4.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Arcibiskup politikům: Snižte si plat na úroveň farářů. Pak mluvte o chudé církvi. (18.4.2013 | Parlamentní listy)
Odpovědi na otázky týdeníku Ekonom (19.3.2013 | Tiskové středisko ČBK)
Kde je pravda? (8.3.2013 | kardinál Miloslav Vlk)
Archiv tématických rozhovorů a pořadů rádia Proglas (1.3.2013 | Rádio Proglas)