Biskupství brněnské

Biskup Konzbul oslaví 20 let kněžství

Ilustrace
28.6.2023

Brněnský biskup Pavel Konzbul oslaví 28. června dvacáté výročí kněžského svěcení, které přijal v katedrále sv. Petra a Pavla z rukou svého předchůdce biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Kolem data slavnosti diecézních patronů i patronů brněnské katedrály sv. Petra a Pavla si biskup Pavel připomíná i další důležité události ve své duchovní službě. Po svém jmenování pomocným biskupem brněnským přijal 29. června 2016 na Petrově biskupské svěcení a loni ve stejném dni převzal úřad diecézního biskupa.

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole. V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátor ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 ho biskup Cikrle jmenoval sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. V roce 2019 se stal generálním vikářem brněnské diecéze.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal 29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Dne 26. května 2022 jmenoval papež František Pavla Konzbula 14. diecézním biskupem brněnským. V den slavnosti diecézních patronů 29. června 2022 se v katedrále sv. Petra a Pavla ujal vedení diecéze.

Při České biskupské konferenci je biskup Pavel Konzbul předsedou Komise pro kněžstvo a jako člen Komise pro katolickou výchovu má na starosti oblast katecheze. Od roku 2016 je členem Správní rady Masarykovy univerzity.
Je autorem jedenácti publikací, určených především mládeži, a je aktivní rovněž na sociálních sítích.

Foto: Dušan Kadlec
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality