Biskupství brněnské

Zemřel Mons. Alojz Tkáč, emeritní košický arcibiskup

Ilustrace
30.5.2023

V úterý 23. 5. 2023 Pán povolal na věčnost Mons. Alojze Tkáče, emeritního košického arcibiskupa. Pohřební obřad se uskuteční v úterý 30. 5. 2023 od 10.30 v katedrále sv. Alžběty v Košicích. Tělesné pozůstatky zesnulého budou vystaveny v košické katedrále v úterý 30. 5. od 10.00 do 20.00 hodin.

Mons. Alojz Tkáč se narodil 2. března 1934 v Ohradzanech a zemřel 23. května 2023 v Košicích ve věku 89 let. Byl slovenský katolický duchovní, v letech 1990–1995 biskup a v letech 1995–2010 arcibiskup košický a metropolita východoslovenský.

Po maturitě v Humenném studoval na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a po dvou letech pokračoval ve studiu na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Kněžské svěcení přijal 25. června 1961. Po svém vysvěcení krátce působil jako kaplan v Zborově a od roku 1964 do roku 1975 jako archivář na biskupském úřadu v Košicích.

V roce 1975 mu byl odebrán státní souhlas k vykonávání kněžského povolání, hlavní příčinou byl jeho projev na sjezdu Sdružení katolických duchovních Pacem in terris v roce 1974, v němž ostře kritizoval jak samo sdružení, tak státní církevní politiku.

Poté až do roku 1983 pracoval jako řidič tramvaje v košické MHD a jako dělník. V roce 1983 se mohl vrátit do pastorace. Působil jako správce farnosti Červenica do 14. února 1990, kdy byl jmenován košickým biskupem. Biskupské svěcení přijal dne 17. března 1990 v Košicích. Dne 31. března 1995 byla košická diecéze povýšena na arcidiecézi a Alojz Tkáč se stal prvním košickým arcibiskupem a východoslovenským metropolitou. Palllium mu odevzdal papež Jan Pavel II. dne 2. června 1995.

Roku 2003 se stal velkým kancléřem Katolické univerzity v Ružomberku, od roku 2006 byl členem vědeckého kolegia jejího Historického ústavu. Dne 4. června 2010 přijal papež jeho rezignaci a novým košickým arcibiskupem jmenoval Bernarda Bobera. Byl také pravidelným dárcem krve, držel diamantovou plaketu Jánského za více než 80 darování krve.

Text je ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality