Biskupství brněnské

V Litoměřicích připomněli 13. výročí úmrtí biskupa Josefa Koukla

Ilustrace
23.5.2023

V pondělí 22. května 2023 si v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích po mši svaté věřící připomněli 13. výročí úmrtí brněnského rodáka, litoměřického biskupa Josefa Koukla (1926–⁠2010).

U pamětní desky a portrétu v katedrále se věřící pomodlili za jeho duši a mnozí vzpomněli na osobní setkání, která s ním měli. Mons. Josef Koukl se narodil v Brně. Působil v Sokolově, v Praze, v Kladrubech a Litoměřicích, kde byl v roce 1989 jmenován sídelním biskupem litoměřickým. Po nástupu nového biskupa do služby se Mons. ThDr. Josef Koukl stal emeritním biskupem, nadále pobýval na Biskupství litoměřickém a zastával úřad biskupského vikáře pro záležitosti styku se zahraničím.

Převzato z TS ČBK ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality