Biskupství brněnské

Biskup Vojtěch uctí svatého Vojtěcha

Ilustrace
29.4.2023

Hlavním celebrantem letošní Svatovojtěšské pouti v Libici nad Cidlinou, rodišti svatých bratří Vojtěcha a Radima, bude v sobotu 29. dubna 2023 v 10.00 hodin biskup Vojtěch Cikrle.

Duchovní program začíná již v 9.00 hodin adorací a příležitostí ke svátosti smíření. Po bohoslužbě půjdou účastníci pouti průvodem na místo bývalého Slavníkovského hradiště, kde se společně pomodlí za povolání a poutní setkání ukončí požehnání otce biskupa.

Biskup Vojtěch Cikrle říká o svém patronovi: „Vojtěchův život v sobě nese rysy tragiky, protože světce většina lidí tehdejší doby nepřijala. Nešlo ani tak o nepřijetí jeho osoby, jako o nepřijetí křesťanství, které viděl jako nabídku cesty ke správnému životu a k přemáhání zla. O to větším povzbuzením je pro nás dnes nadčasovost jeho vítězství. V nepoctivosti doby byla Vojtěchova poctivost zázrakem – v konfrontaci s dnešní společností by to bylo asi stejné. V nepřízni a pronásledování dokázal zůstat pevným a rozhodným, přestože očima druhých byl viděn jako ten, který prohrál. – Kolik spravedlivých i dnes odchází poraženo lidskou nesnášenlivostí a sobectvím?“

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality