Biskupství brněnské

Noc kostelů 2023 je jubilejní

Ilustrace
12.2.2023

Letošní ročník Noci kostelů je jubilejní, patnáctý. Bude se konat v pátek 2. června. Již nyní se mohou kostely a modlitebny přihlašovat k účasti. Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 408 000 návštěvnických vstupů v 1 729 kostelech.

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR jsou zvány k připojení do jubilejního 15. ročníku Noci kostelů, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku ...


K přihlášení kostela/modlitebny je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE (viz https://nockostelu.cz/informace/cile/)
2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.
Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2023 a aktualizaci informací o kostele.

Více v příloze ZDE

pozvani