Biskupství brněnské

Vzpomínáte? Denně SMS od Benedikta XVI.

Ilustrace
5.1.2023

Před návštěvou papeže Benedikta XVI. v Brně v září 2009 uskutečnilo Biskupství brněnské akci s názvem „Denně SMS od papeže“. Partnerem pro realizaci byl T-mobile Czech Republic a. s. Projekt vyvolal velký ohlas lidí nejen v Brně, ale v celé republice.

Zájemci, kteří se zaregistrovali, dostávali od 5. do 25. září 2009 každé ráno „SMS od papeže“. Mezi odběrateli SMS nebyli zdaleka jen praktikující katolíci. Obsahem krátkých textových zpráv byly myšlenky Benedikta XVI. z jeho tří encyklik – Deus caritas est (Bůh je láska), Spe salvi (Spaseni v naději) a Caritas in veritate (Láska v pravdě).

Některé SMS si můžeme připomenout, protože jsou stále aktuální:

 Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti v bezpečnou naději, že Bůh drží svět ve svých rukou i navzdory všem temnotám. (Deus caritas est, 39)

 V malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro před pohodlnost, žijeme skutečně svůj život. (Spe salvi, 39)

 Každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má. V tomto plánu nachází svou pravdu a přilnutím k této pravdě se stává svobodným. (Caritas in veritate, 1)

 Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám. Nikdy není zbytečné ani příliš pozdě na to, abychom se dotkli srdce druhého. (Spe salvi, 48)

Přehled všech SMS ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality