Biskupství brněnské

Advent je časem, kdy se znovu učíme, kdo je Bůh

Ilustrace
15.12.2022

Promluva papeže Františka před polední modlitbou na 3. neděli adventní.

Milí bratři a sestry, hezkou neděli!
Evangelium této třetí adventní neděle nám vypráví o Janu Křtiteli, který z vězení posílá své učedníky, aby se Ježíše zeptali: "Jsi ty ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" (Mt 11,4). Když Jan slyší o Ježíšových skutcích, zmocní se ho pochybnosti, zda je skutečně Mesiášem, či nikoli. Ve skutečnosti myslel na přísného Mesiáše, který přijde a mocně vykoná spravedlnost tím, že potrestá hříšníky. Ježíš má naopak slova a projevy soucitu vůči všem, v srdci jeho jednání je milosrdenství, které odpouští, takže "slepí znovu vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištěni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium" (v. 5). Je však dobré se nad touto krizí Jana Křtitele - vstupuje do krize - pozastavit, protože může něco důležitého říci i nám.

Více ZDE