Biskupství brněnské

Svátek Svaté rodiny 2022 u sester františkánek

Ilustrace
30.12.2022

Poutní bohoslužbu v den svátku Svaté rodiny bude ve stejnojmenném kostele Kongregace Milosrdných sester sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Grohově ulici v Brně slavit v pátek 30. prosince 2022 v 8.00 hodin brněnský biskup Pavel Konzbul.

Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny, která sídlí v Grohově ulici v Brně, založil 15. března 1886 brněnský biskup, pozdější kardinál František Saleský Bauer. První generální představenou této kongregace byla Bernardina Hošková (1849-1922). Původním posláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Dnes pracují v domovech důchodců a v nemocnicích. Stejně jako ve svých začátcích můžeme sestry najít v Grohově (dříve Sirotčí) ulici v Brně, kam se vrátily po roce 1989. Zde sídlí také Církevní střední zdravotnická škola, kterou kongregace založila v roce 1990. V posledních letech sestry provozují v Grohově ulici také Vincafé Filomenka.