Biskupství brněnské

Knihovna biskupství nabízí rozsáhlý fond v angličtině

Ilustrace
11.11.2022

Knihovna Biskupství brněnského zařadila do svého knižního fondu další část nejnovějších anglických křesťanských knih. Jedná se tak o jedinečnou a cennou sbírku teologické literatury, čítající přes devět tisíc svazků.

Fond obsahuje celou škálu oblastí teologie: dogmatickou, biblickou, spirituální, morální či pastorální, nabízí rovněž tituly z liturgiky, církevního práva, církevních dějin, z křesťanského umění a filozofie.

Zájemci zde mohou nalézt přehledy a biografie svatých, rozhovory s katolickými osobnostmi, biskupy a kněžími, neopakovatelné příběhy mnoha obrácení a vnitřních konverzí. Velký soubor nového fondu představuje také katolická apologetika vhodná pro laiky i kněze.

Čtenáři mohou anglické knižní tituly využít pro studium Bible, pro svůj osobní duchovní růst, ale i pro oblast vztahů, pro křesťanskou výchovu dětí či pro katechety. Knižní novinky se věnují také aktuálním tématům ve společnosti, mezináboženskému dialogu, sekularizaci, ekologii nebo například genderu.

Elektronické záznamy knih jsou součástí „Souborného katalogu Národní knihovny“, a proto může aktuální anglický knižní fond Knihovny Biskupství brněnského posloužit nejen akademické obci a studentům, ale široké veřejnosti z celé České republiky. Stává se zdrojem informací pro české katolické pro-life, apologetické, charitativní, vzdělávací, společenské a evangelizační pracovníky, pastorační pracovníky, ale i nakladatele či katolické cizince žijící u nás.

Více informací vedoucí knihovny Mgr. Lenka Klašková, tel. 543 331 406
https://knihovna.biskupstvi.cz/

Nabídka knih v angličtině