Biskupství brněnské

Petrov zaplnilo více než šest set dětí

Ilustrace
15.10.2022

Na setkání s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem přijelo na Petrov koncem minulého týdne více než šest set dětí - prvokomunikantů z celé brněnské diecéze, pro které připravilo Diecézní katechetické centrum bohatý duchovní program.


Kromě bohoslužby a osobního setkání s biskupem Pavlem Konzbulem čekala na děti i v katedrále i v jejím okolí pestrá řada světců a významných osobnosti, jako například Panna Maria, apoštol Petr, svatý Václav a svatá Ludmila, svatý Tomáš Akvinský, letošní jubilant - augustiniánský opat Johann Gregor Mendel a mnozí další. „Na každém stanovišti byla pro děti připravena kromě krátkého poučení také nějaká hra či aktivita. Setkání se uskutečňuje každoročně na podzim ve všední den, protože jde o exkurzi jako součást vzdělávání v rámci předmětu náboženství,“ upřesňuje Marie špačková z Diecézního katechetického centra.

Foto: Jiří Doffek.

foto

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality