Biskupství brněnské

Svatováclavské hody v Brně Obřanech

Ilustrace
17.9.2022

Farnost svatého Václava Brno-Obřany pořádá v sobotu 17. září 2022 slavnostní požehnání Svatováclavským hodům, které se bude konat ve farním kostele sv. Václava ve 14.00 hodin.

Akce bude pokračovat v místní Orlovně taneční zábavou.

Poutní mše svatá bude slavena na slavnost patrona kostela svatého Václava 28. září 2022 v 9.00 hodin ve farním kostele. Hlavním celebrantem a kazatelem bude R. D. Mgr. Marek Dunda, Th.D. z Vranova nad Dyjí.

Po slavnostní bohoslužbě jsou všichni poutníci zváni na malé občerstvení na farním dvoře.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality