Biskupství brněnské

Na Petrov přijde třetí Pavel

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022

Po biskupovi Konzbulovi a generálním vikáři Kafkovi přijde na Petrov třetí Pavel. Biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání se k 1. srpnu 2022 stane dosavadní velkomeziříčský farář a děkan R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík. Ve funkci nahradí kanovníka Romana Kubína, který odchází do Prahy na pozici ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference.

Životopis biskupského vikáře Pavla Šenkyříka

Pavel Šenkyřík se narodil 26. července 1976 v Brně, dětství prožil v obci Velatice. Po maturitě nastoupil v roce 1995 do Teologického konviktu v Litoměřicích a v roce 1997 na Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pět let prožil v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde již po čtvrtém ročníku v roce 2001 přijal jáhenské svěcení. Po absolvování CMTF jako jáhen krátce působil ve farnosti Blansko a Adamov. Kněžské svěcení mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil 11. října 2002. Jako farní vikář poté působil ve Fryšavě pod Žákovou horou a v Krásném, později v Boskovicích a Svitávce a od roku 2003 u kostela sv. Jakuba v Brně.

Od 1. září 2005 byl Pavel Šenkyřík jmenován administrátorem brněnské farnosti u kostela sv. Augustina, po pěti letech se zde stal farářem. V tomto období působil rovněž jako spirituál na Cyrilometodějské církevní základní škole v Lerchově ulici v Brně a v roce 2013 mu byla svěřena i formace kandidátů stálého jáhenství. V srpnu 2015 byl jmenován farářem a děkanem velkomeziříčským a administrátorem ve farnostech Bory a Netín. Od 2016 je P. Pavel Šenkyřík členem Kněžské rady brněnské diecéze.